04. Seminari TPK

El seminari sobre “Art i mercaderia” ha funcionat al llarg de tot el curs 2009-2010.