Tag Archives: Debord

Properes sessions

Afegim aquí una informació previa de les properes reunions del seminari per tal de que els participants puguin veure els textos proposats i recordin els dies de les reunions.

Dissabte, 21 de novembre de 2009
Jean Baudrillard (PDF 130 kB)

Selecció http://www.gep21.org/tpk/baudrillard-selec.pdf

Dissabte, 19 de desembre de 2009
 Jean-François Lyotard (PDF 11 MB)

Selecció http://www.gep21.org/tpk/lyotard-selec.pdf
Dissabte, 16 de gener de 2010
Rosalind Kraus (PDF 8 MB)

Selecció http://www.gep21.org/tpk/krauss-selec.pdf

 

Més endavant us farem arribar més informació.

Guy Debord

Expressions escrites fa més de quaranta anys que sonen actuals: relacions entre individus mediatitzades per imatges, la realitat de la vida envaïda (materialment) per l’allau d’imatges, unificació de la terra com a mercat mundial… Però en trobem també de xocants: la feblesa de la tradició occidental es deu al fet d’estar basada en categories visuals, el que hem viscut no té història, resta sense llenguatge… I sobretot se’ns planteja la qüestió de si una praxis emancipadora encara té sentit.

La propera sessió del nostre seminari tindrà lloc el 17 d’octubre.

En Josep Maria Casasús serà el coordinador. En Xavier Maristany i en Tiago Romeu s’han ofert per presentar una lectura de la selecció de textos.

La selecció de textos de “La sociedad del espectáculo” que ha fet en Josep Maria la podeu trobar a http://www.gep21.org/tpk/debord-selec.pdf

Podeu trobar “La sociedad del espectáculo” de Debord complert a

http://www.sindominio.net/ash/espect.zip

o

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/Societe.pdf

Per algú que tingui idiomes i ganes de llegir més, pot trobar una selecció de textos més amplia a

http://library.nothingness.org/articles/SI/all/index.php3

Recordeu que podeu demanar qualsevol tipus d’orientació fent un comentari a aquest “post”!

(Els comentaris no es penjen automàticament, triguen una mica. Paciència!)