Tag Archives: Imatge

Preparació del nou seminari 2010-2011

Tal com vam quedar, obrim una secció perqué cadascú pugui donar el seu parer sobre la proposta del seminari de l’any vinent.

En principi el que volem és fer una lectura de textos que utilitzin diverses metàfores per parlar de l’artista. La artista com a dandy, com a activista o l’artista com a saltimbanqui, són figuras que d’alguna forma marquen una manera d’entendre l’ofici del productor artístic. Com sempre pasa amb les metàfores, hi ha un procés de desplaçament del centre de la definició respecte de l’objecte definit. La metàfora assenyala alguns aspectes, però deixa de banda altres.

Quan Baudelaire parla del dandy com a sublimació de l’artista, està oblidant alguns aspectes que poden ser importants en determinats moments de la creació, com la baralla amb la materialitat. O en el cas de Jankelevitch i el seu llibre sobre l’artista i les figures del clown, aquest posa de relleu alguns aspectes del treball artístic com la ironia, la mirada distanciada, o la ambivalència entre l’alegria i la tristor davant determinades vivències.

En resum, us proposem que aporteu les vostres lectures que parlin de l’artista i de la seva activitat. Aquestes les lectures anem a organitzar-les en figures representatives.

I ara aquí us faig una llista d’algunes d’elles:

Algunes possibilitats conceptuals: xaman o alquimista, geni, boig, il·luminat, maleït o outsider, l’artesà, pervertidor, dandy, llibertí, bohemi, soldat, franctirador, …

Possible estructura: a cada sessió o categoria, buscar un pensador, un artista i un text literari.

Recordeu que hi ha moltes obres literaries que parlen d’artistes. Per començar la coneguda L’obra d’art desconeguda de Balzac, però moltes altres com Doctor Faustus de Thomas Mann; de P. Quignard, La lección de música o Terraza en Roma; de Saramago, Manual de pintura y caligrafía; de Perec, El gabinete de un aficionado. Historia de un cuadro; de Koch, Stephen, La novia de los solteros, etc. etc.

Seminari TPK – Sessió Deleuze – ampliació

Us faig arribar un nou text Deleuze ¿Qué es el acto de creación que amplia el material que tenim per llegir. Recordeu que la propera sessió és el proper dissabte, dia 20 de febrer.

També podeu baixar un PDF sloterdijk-selec que correspon a l’autor triat pel proper mes de març (dissabte 20). Hem pensat que si us fem arribat abans el text, us podeu decidir a participar activament a la seva lectura i presentació.

A aquesta propera sessió de febrer hem de parlar de dues qüestions de caire més aviat organitzatiu.

D’una banda, caldria parlar de si es vol aprofitar la possibilitat de fer algun tipus de treball artístic com resultat del seminari. I de l’altra, el Gep21 està preparant una proposta per fer un nou seminari per l’any vinent i voldriem conèixer el vostre parer. De moment estem pensat en preparar quelcom al voltant de la idea de “L’artista davant del mirall”. Hi ha moltes imatges de autoreferencialitat al voltat de la producció artística i els seus actors i volem aprofitar aquest material per aprofondir en la idea de què pensem en realitat tot això.

A sota d’aquest post trobareu un conte que un participant del seminari, el José-Antonio, ha volgut compartir amb tots nosaltres. És un conte que porta alguns referències a la filosofia de Deleuze.

Per qualsevol pregunta, ja sabeu a on estem.

I recordeu, sisplau, que si voleu convidar a gent que pugui estar interessada al seminari, ho podeu fer alegrement, ja que el seminari és obert a tothom.

Gràcies!

Gep21