Tag Archives: krauss

Properes sessions

Afegim aquí una informació previa de les properes reunions del seminari per tal de que els participants puguin veure els textos proposats i recordin els dies de les reunions.

Dissabte, 21 de novembre de 2009
Jean Baudrillard (PDF 130 kB)

Selecció http://www.gep21.org/tpk/baudrillard-selec.pdf

Dissabte, 19 de desembre de 2009
 Jean-François Lyotard (PDF 11 MB)

Selecció http://www.gep21.org/tpk/lyotard-selec.pdf
Dissabte, 16 de gener de 2010
Rosalind Kraus (PDF 8 MB)

Selecció http://www.gep21.org/tpk/krauss-selec.pdf

 

Més endavant us farem arribar més informació.