“El real s’ha de convertir en ficció per tal d’ésser pensat. (…) La política i l’art, com tots els sabers, construeixen «ficcions». És  a dir, reordenacions materials dels signes i de les imatges, relacions entre el que es veu i el que es diu, entre el que es fa i el que es pot fer.” (J. Rancière)

Grup
:
no ho és en el sentit de l’homogeneïtat. Els seus membres  mostrem sensibilitats i bagatges diferenciats. Compartim la  percepció de la necessitat  de considerar autors i problemàtiques contemporànies no sempre del tot reflectides a l’acadèmia. Entenem pensament en un sentit ampli, interdisciplinari: sociologia, geografia, filosofia, cinema…- creiem també en la necessitat d’establir ponts amb altres àmbits creatius. 

D’Estètica i Política: no vol dir que abordem exclusivament  temes d’estètica i/o  política. Apuntem a la franja de temes que lliguen l’estètica i la política (dos pols omnipresents en els debats de pensament actuals). En la línia imaginària que va d’un pol a un altre  hi podem trobar, per exemple, l’ètica i  l’ontologia, entre altres.

Segle XXI: a les nostres reunions de treball hem discutit i comentat, ara per ara, la biopolítica d’Esposito, la teoria de l’acte de Zizek, la geografia marxista de Harvey, el desencís europeista en Habermas, l’homo sacer d’Agamben, el pont i la porta en Simmel, la crítica de la violència de Benjamin… Segle XXI, per tant, no vol dir atenció a l’estricta actualitat, a la novetat mediàtica, sinó excavar en les diverses capes de  la contemporaneïtat -incloent-hi doncs els substrats dels pensaments de segles passats.

A part de les nostres trobades internes, és essencial  l’organització d’actes com el cicle de xerrades De l’estètica a la política, a Els Amics de les Arts de Terrassa, primavera de 2008. (+info)

Actualment estem realitzant un seminari al TPK i preparant diversos esdeveniments (+info)